Badania prenatalne

Badania prenatalne to inaczej badania płodu przeprowadzane podczas trwania ciąży. Ich zadaniem jest wykrywanie różnego rodzaju chorób i wad wrodzonych u dziecka. Badania te są szczególnie istotne u kobiet, które zaszły w ciążę po 35 roku życia. To właśnie wtedy wzrasta ryzyko wystąpienia patologii płodu. Przeprowadzenie badań prenatalnych we właściwym momencie pozwala na bezpieczne prowadzenie ciąży oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia w czasie życia płodowego.

Badania prenatalne Szczecin

Jaki jest cel programu?

Celem programu badań prenatalnych jest wczesne wykrycie i rozpoznanie wad płodu, większy dostęp do tego typu procedur oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia jeżeli jest to możliwe.

Do kogo skierowany jest program?

Program badań prenatalnych skierowany jest do ciężarnych kobiet, które spełniają minimum jeden z poniższych warunków:

  • wiek powyżej 35 r.ż.
  • stwierdzenie zwiększonego ryzyka urodzenia dziecka chorego
  • nieprawidłowości w badaniach biochemicznych oraz USG, wskazujące na zwiększone ryzyko wad płodu lub aberracji chromosomowej
  • stwierdzenie aberracji chromosomowej płodu / dziecka w poprzedniej ciąży
  • wystąpienie strukturalnych aberracji chromosomowych u kobiety ciężarnej lub ojca dziecka

Jakie badania przeprowadzane są w ramach programu?

W ramach programu przeprowadzane są następujące badania:

  • porada genetyczna
  • badania biochemiczne
  • USG płodu
  • ocena ryzyka chorób płodu w oparciu o testy przesiewowe

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, pacjentka zostanie skierowana na dalszą, pogłębioną diagnostykę z wykorzystaniem bardziej inwazyjnych metod.

Jak skorzystać z badań prenatalnych?

Na badania prenatalne pacjentka powinna otrzymać skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę, w którym zawarty będzie opis wykrytych nieprawidłowości. Badania te realizowane są w wybranych placówkach, mających podpisaną umowę z NFZ.