Dr hab n. med Maria Gańczak

Gabinet Lekarski „Infekcja”
Adres: Ul. Karpowicza 9,
71-304 Szczecin
Tel: 607 602 272