Dr n. med. Jerzy Łokociejewski

Indywidualna specjalistyczna praktyka
lekarska ginekologiczno-położnicza

Adres: ul. Rydla Lucjana 18,
70-783 Szczecin
Tel: 601 834 975