{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr n. med. Joanna Różańska", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/mikroformat-placeholder.jpg", "description": "Dr n. med. Joanna Różańska to specjalistka radiologii przyjmująca pacjentów w Centrum Medycznym Sonomed, Dom Lekarski Centrum Medyczne oraz szczecińskim Medicusie.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Centrum Medyczne Sonomed", "streetAddress": "ul. Bandurskiego 98", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-685", "telephone" : "91 820 11 10", "url":"http://www.sonomedszczecin.pl/"} } { "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr n. med. Joanna Różańska", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/mikroformat-placeholder.jpg", "description": "Dr n. med. Joanna Różańska to specjalistka radiologii przyjmująca pacjentów w Centrum Medycznym Sonomed, Dom Lekarski Centrum Medyczne oraz szczecińskim Medicusie.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Medicus Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów", "streetAddress": "pl. Zwycięstwa 1", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "70-233", "telephone" : "91 434 73 06", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/medicus-szczecin/"} } { "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr n. med. Joanna Różańska", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/mikroformat-placeholder.jpg", "description": "Dr n. med. Joanna Różańska to specjalistka radiologii przyjmująca pacjentów w Centrum Medycznym Sonomed, Dom Lekarski Centrum Medyczne oraz szczecińskim Medicusie.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Dom Lekarski Centrum Medyczne", "streetAddress": "ul. Bohaterów Warszawy 42", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "70-342", "telephone" : "91 469 22 82", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/dom-lekarski-centrum-medyczne-szczecin/"} }

Dr n. med. Joanna Różańska

Dr n. med. Joanna Różańska to specjalistka radiologii przyjmująca pacjentów w Centrum Medycznym Sonomed, Dom Lekarski Centrum Medyczne oraz szczecińskim Medicusie.

Centrum Medyczne Sonomed
Ul. Bandurskiego 98,
71-685 Szczecin
Tel: 91 820 11 10

Medicus Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów
Pl. Zwycięstwa 1,
70-233 Szczecin
Tel: 91 434 73 06

Dom Lekarski Centrum Medyczne
ul. Bohaterów Warszawy 42,
70-342 Szczecin
Tel: 91 469 22 82