Dr n. med. Maria Kośmider

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Adres: Pl. Lotników 1/1,
70-414 Szczecin
Tel: 91 488 45 66