Falck Medycyna – Przychodnia Lekarska

Adres
Ul. Narutowicza 13E,
70-240 Szczecin
Tel: 91 433 24 00