{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Lek. med. Ilona Osadowska", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/mikroformat-placeholder.jpg", "description": "Lek. med. Ilona Osadowska (Chirurg). Przyjmuje w Szczecinie w prywatnym gabinecie przy alei Piastów 30.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska", "streetAddress": "al. Piastów 30", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-064", "telephone" : "511 500 600" } }

Lek. med. Ilona Osadowska

Lek. med. Ilona Osadowska (Chirurg). Przyjmuje w Szczecinie w prywatnym gabinecie przy alei Piastów 30.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Adres: Al. Piastów 30,
71-064 Szczecin
Tel: 511 500 600