{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Lek. med. Łukasz Błaszczyk", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/mikroformat-placeholder.jpg", "description": "Lek. med. Łukasz Błaszczyk to lekarz internista. Swoich pacjentów przyjmuje w Szczecinie w Centrum Medycznym Sonomed przy ulicy Bandurskiego 98.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Centrum Medyczne Sonomed", "streetAddress": "ul. Bandurskiego 98", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-685", "telephone" : "91 820 11 10", "url":"http://www.sonomedszczecin.pl/"} }

Lek. med. Łukasz Błaszczyk

Lek. med. Łukasz Błaszczyk to lekarz internista. Swoich pacjentów przyjmuje w Szczecinie w Centrum Medycznym Sonomed przy ulicy Bandurskiego 98.

Centrum Medyczne Sonomed
Ul. Bandurskiego 98,
71-685 Szczecin
Tel: 91 820 11 10