{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr hab. n. med. Ewa Wunsch", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/2018/03/dr-hab-n-med-ewa-wunsch-szczecin-300x200.jpg", "description": "Dr hab. n. med. Ewa Wunsch specjalizuje się w hepatologii – diagnostyce i leczeniu chorób wątroby.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Centrum Medyczne Sonomed", "streetAddress": "ul. Bandurskiego 98", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-685", "telephone" : "91 820 11 10", "url":"http://www.sonomedszczecin.pl/"} } { "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr hab. n. med. Ewa Wunsch", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/2018/03/dr-hab-n-med-ewa-wunsch-szczecin-300x200.jpg", "description": "Dr hab. n. med. Ewa Wunsch specjalizuje się w hepatologii – diagnostyce i leczeniu chorób wątroby.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Samodzielna Pracownia Medycyny Translacyjnej PUM", "streetAddress": "al. Powstańców Wlkp. 72", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "70-111", "telephone" : "91 466 1788", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/samodzielny-publiczny-szpital-kliniczny-nr-2-pum-szczecin/"} }