Profilaktyka raka szyjki macicy

Rak szyjki macicy to poważny problem, z którym coraz częściej borykają się polskie kobiety. Z danych NFZ wynika, iż stanowi on 10,7% wszystkich nowotworów u kobiet. Programy profilaktyczne mają na celu zmniejszenie liczby pacjentek, które chorują i niestety zbyt często umierają na tego typu nowotwór.

Profilaktyka raka szyjki macicy Szczecin

Do kogo skierowany jest program?

Program profilaktyki raka szyjki macicy skierowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat, które w przeciągu ostatnich 3 lat nie poddawały się cytologii.

Warto zaznaczyć, iż badania wykonywane jest co 12 miesięcy u kobiet, które są obciążone następującymi czynnikami:

  • zakażenie HPV
  • zakażenie HIV
  • przyjmowanie leków immunosupresyjnych

Co zwiększa ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy?

  • duża ilość partnerów seksualnych
  • wiek (zwłaszcza między 45-55 rokiem życia)
  • duża liczba przebytych porodów
  • przewlekłe zakażenie wirusem HPV
  • wieloletnie stosowanie antykoncepcji hormonalnej
  • palenie papierosów
  • wczesne inicjacja seksualna

Co w przypadku, gdy mam mniej niż 25 lub więcej niż 59 lat?

W takiej sytuacji pacjentka może mieć wykonane badanie cytologiczne w ramach porady, jakiej udzieli jej specjalista ginekolog.

Gdzie można wykonać badanie cytologiczne?

Badanie można wykonać w każdym gabinecie ginekologicznym, który ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowo, cytologia może zostać przeprowadzona w gabinecie położnej POZ, jeżeli posiada ona takowe uprawnienia.

Ile kosztuje badanie cytologiczne?

Każda ubezpieczona pacjentka ma prawo do wykonania bezpłatnej cytologii w ramach świadczeń opieki zdrowotnej.

Etapy realizacji projektu profilaktyki raka szyjki macicy

Etap podstawowy

Podstawowym etapem profilaktyki raka szyjki macicy jest badanie cytologiczne. Pobrany wymaz wysyłany jest do specjalnej pracowni patomorfologicznej, gdzie poddawany jest specjalistycznym testom oraz ocenie.

Etap diagnostyczny

Na tym etapie materiał cytologiczny poddawany jest ocenie mikroskopowej. Następnie po przebadaniu, wynik wysyłany jest do gabinetu w którym materiał został pobrany.

Etap pogłębionej diagnostyki

W przypadku gdy wynik cytologii jest niepokojący, wówczas lekarz kieruje pacjentkę na dodatkowe badanie, jakim jest kolposkopia – wykonywana również w ramach programu. Jeżeli badanie to nie da lekarzowi jednoznacznego wyniku, wówczas istnieje konieczność pobrania wycinków celowanych do analizy histopatologicznej. Po uzyskaniu wyników lekarz podejmuje decyzję co do dalszego leczenia.