USG Doppler

USG Doppler zwane również badaniem dopplerowskim pozwala na dokładną ocenę przepływu krwi w żyłach i tętnicach pacjenta, drożność naczyń krwionośnych oraz szybkość z jaką krew przepływa. Całe badanie jest bezpieczne i nieinwazyjne.

USG Doppler Szczecin

USG Doppler – co można zbadać?

Badanie dopplerowskie jest niezwykle przydatne w ocenie zaburzeń przepływu krwi w następujących częściach ciała i narządach:

  • Kończyny dolne – ocena zastawek, diagnostyka żylaków, badanie przyczyn nieprawidłowego ukrwienia nóg
  • Jama brzuszna – stany zapalne oraz uszkodzenia nerek, wątroby, trzustki
  • Tętnice szyjne – diagnostyka zmian miażdżycowych
  • Narządy płciowe – diagnostyka żylaków powrózka nasiennego
  • Serce – diagnostyka wad i nieprawidłowości w zastawkach

USG Doppler – schemat działania

Specjalnie przeznaczona do tego badania głowica wysyła falę ultradźwiękową, która przemierzając np. tętnice, odbija się od płynącej krwi. Fala następnie powraca do głowicy połączonej z aparaturą ultrasonograficzną, która zapisuje informacje zarejestrowane przez głowicę. Dzięki temu na monitorze lekarz widzi gotowy obraz, z którego wynika czy pacjent cierpi na różnego rodzaju schorzenia tętnic lub żył, czy też jest w pełni zdrowy. Na monitorze widoczne jest w których odcinkach krew się cofa, płynie wolniej/szybciej. Pozwala to na ogólną ocenę wydolności badanych
naczyń.

USG Doppler – jak przygotować się do badania?

Badanie dopplerowskie nie wymaga od pacjenta specjalnego przygotowania. Wyjątek stanowi USG Doppler jamy brzusznej – przed badaniem pacjent nie powinien spożywać pokarmów przez ok 4 godziny.