{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr Julianna Bachórska", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/2018/03/dr-julianna-bachorska-szczecin.jpg", "description": "Dr Julianna Bachórska to specjalistka zajmująca się alergologią. Swoich pacjentów przyjmuje w Centrum Medycznym Sonomed, NZOZ Provita oraz KMW Centrum Zdrowia w Szczecinie.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Centrum Medyczne Sonomed", "streetAddress": "ul. Bandurskiego 98", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-685", "telephone" : "91 820 11 10", "url":"http://www.sonomedszczecin.pl/"} } { "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr Julianna Bachórska", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/2018/03/dr-julianna-bachorska-szczecin.jpg", "description": "Dr Julianna Bachórska to specjalistka zajmująca się alergologią. Swoich pacjentów przyjmuje w Centrum Medycznym Sonomed, NZOZ Provita oraz KMW Centrum Zdrowia w Szczecinie.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Provita Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Alergologii", "streetAddress": "ul. 5 lipca 19c", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-376", "telephone" : "91 484 22 78", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/nzoz-centrum-alergologii-provita-szczecin/"} } { "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr Julianna Bachórska", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/2018/03/dr-julianna-bachorska-szczecin.jpg", "description": "Dr Julianna Bachórska to specjalistka zajmująca się alergologią. Swoich pacjentów przyjmuje w Centrum Medycznym Sonomed, NZOZ Provita oraz KMW Centrum Zdrowia w Szczecinie.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "KMW Centrum Zdrowia", "streetAddress": "ul. 3 Maja 25 – 27", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "70-215", "telephone" : "91 471 19 31", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/kmw-centrum-zdrowia-szczecin/"} }

Dr Julianna Bachórska

Dr Julianna Bachórska to specjalistka zajmująca się alergologią. Swoich pacjentów przyjmuje w Centrum Medycznym Sonomed, NZOZ Provita oraz KMW Centrum Zdrowia w Szczecinie.

Centrum Medyczne Sonomed
Ul. Bandurskiego 98,
71-685 Szczecin
Tel: 91 820 11 10

Provita Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Alergologii
ul. 5 lipca 19c,
71-376 Szczecin
Tel: 91 484 22 78

KMW Centrum Zdrowia
ul. 3 Maja 25 – 27
70-215 Szczecin
Tel: 91 471 19 31