Leki 75+

Projekt 75+ Darmowe leki dla seniorów

Czym jest program Leki 75?

Leki 75+ to rządowy program zapewniający dostęp do darmowych leków dla osób, które ukończyły 75 rok życia.

Do kogo skierowany jest program Leki 75+?

Program ten skierowany jest do wszystkich osób, które w dniu wystawienia recepty miały ukończone 75 lat, a dodatkowo ich schorzenie znajduje się w specjalnym wykazie wskazań. Weryfikacja wieku pacjentów odbywa się poprzez sprawdzenie numeru PESEL. Jeżeli ktoś takowego nie posiada, wówczas będzie to data urodzenia.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać bezpłatne leki?

 • Wiek pacjenta – osoba musi mieć ukończony 75 rok życia w dniu wystawienia recepty. Wiek kalendarzowy nie zobowiązuje do odebrania bezpłatnych leków
 • Recepta ze specjalnym kodem – recepta na bezpłatne leki musi być oznaczona symbolem „S” w rubryce zwanej kodem uprawnień dodatkowych
 • Wykaz leków – lek który ma zostać wydany bezpłatnie, musi znajdować się w specjalnym wykazie darmowych leków, przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia
 • Wskazanie znajdujące się na liście refundacji – bezpłatne leki przepisywane są pacjentom cierpiącym na określone schorzenia
 • Kto może wystawić receptę na darmowe leki?

  Recepta na bezpłatne leki może być wystawiona przez lekarza POZ lub przez pielęgniarkę POZ.

  Czy na recepcie z bezpłatnymi lekami mogą być przepisane również inne lekarstwa?

  Na recepcie oprócz darmowych leków mogą znaleźć się również inne leki, z wyjątkiem tych zawierających środki odurzające lub psychotropowe.

  Sprawdź czy Twój lek jest refundowany