Szybka terapia onkologiczna

Liczba osób chorych na różnego rodzaju nowotwory rośnie w zastraszającym tempie. Pacjenci onkologiczni muszą szybko zostać objęci szczególną opieką medyczną, ponieważ w przypadku nowotworów to właśnie czas stanowi kluczową rolę.

Z tego też względu od 1 stycznia 2015 roku, pacjenci u których podejrzewa się chorobę nowotworową, leczeni są w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

Szybka Terapia Onkologiczna Szczecin

Czym jest szybka terapia onkologiczna?

STO to rozwiązanie organizacyjne, które ma na celu usprawnienie procesu przechodzenia pacjenta przez diagnostykę oraz etapy leczenia. W świetle ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art. 48 (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. Zm), szybka terapia onkologiczna nie jest programem zdrowotnym. Obejmuje ona wszystkich pacjentów, u których występuje nowotwór złośliwy lub jest jego podejrzenie. Musi być to jednak stwierdzone przez lekarza.

Jakie korzyści płyną z pakietu onkologicznego?

Do głównych korzyści płynących z wdrożenia pakietu onkologicznego zaliczamy:

 • znaczne skrócenie kolejek dla pacjentów onkologicznych
 • sprawniejszy przebieg procesu diagnostycznego
 • usprawnienie leczenia pacjentów
 • obniżenie kosztów leczenia poprzez wykrywanie chorób nowotworowych w ich wczesnym stadium
 • mniejsza śmiertelność pacjentów onkologicznych
 • Jak podjąć leczenie w ramach szybkiej terapii onkologicznej?

  Pierwszym krokiem jaki musi wykonać pacjent, jest zgłoszenie się do lekarza POZ. Podczas wizyty, lekarz przeprowadzi z pacjentem wywiad medyczny, na podstawie którego będzie mógł wystawić skierowanie na niezbędne badania w celu dalszej diagnostyki. Jeżeli przeprowadzone badania wykażą, iż pacjent jest chory na nowotwór, wówczas lekarz POZ wystawi skierowanie do konkretnego specjalisty. Odbywa się to poprzez założenie specjalnej Karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

  Czym jest Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego?

  Karta ta jest dokumentem pełniącym rolę swoistego skierowania. Jest to jedna z części szybkiej terapii onkologicznej, która umożliwia pacjentowi choremu na nowotwór otrzymanie kompleksowej opieki medycznej. Karta może zostać wydana przez lekarza POZ lub specjalista w poradni ambulatoryjnej. Dodatkowo, pacjent może otrzymać tego typu kartę w szpitalu w którym przebywa, nawet jeżeli hospitalizacja nie jest związana z diagnostyką lub leczeniem onkologicznym. Przykładowo, jeżeli pacjent leczy się w szpitalu na serce, a przy okazji zostanie zdiagnozowany u niego nowotwór, wówczas wydana zostanie Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego.

  Jakie informacje znajdują się w Karcie diagnostyki i leczenia onkologicznego?

  Karta zawiera różnego rodzaju rubryki i pola do wypełnienia przez lekarzy specjalistów, na różnych etapach planowania oraz przeprowadzania leczenia. Rozwiązanie to pozwala na gromadzenie wszystkich niezbędnych informacji o stanie zdrowia pacjenta w jednym miejscu.

  Zniesienie limitów i krótsze kolejki do specjalistów

  Świadczenia udzielane pacjentom w ramach szybkiej terapii onkologicznej rozliczane są bez limitów, a odrębna lista pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe przyczyni się do skrócenia kolejek i krótszego oczekiwania na wizytę u różnego rodzaju specjalistów.

  Krótsze terminy

  Jednym z głównych założeń Szybkiej terapii onkologicznej jest zminimalizowanie czasu oczekiwania na diagnostykę i leczenie. W związku z tym, w ciągu pierwszych 4 tygodni, wizyta u specjalisty powinna odbyć się po maksymalnie 14 dniach. Kolejne 2 tygodnie to czas na wykonanie zleconych badań. Następne 14 dni to czas, w którym wykonywana jest pogłębiona diagnostyka nowotworowa.

  Specjalistyczne konsylium

  Po przeprowadzeniu diagnostyki zbiera się konsylium. Jest to zespól wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin medycyny, który planuje odpowiednie leczenie. Konsylium zbiera się w ciągu max. 14 dni od pojawienia się pacjenta w szpitalu.

  Koordynator i jego zadania

  Koordynator to osoba wyznaczona przez konsylium, nadzorująca przebieg leczenia. Można go nazwać swego rodzaju doradcą pacjenta, ponieważ ułatwia on komunikację z lekarzami, pilnuje dokumentacji medycznej oraz udziela niezbędnych informacji.

  Szczecińskie poradnie specjalistyczne realizujące Pakiet Onkologiczny

  Nazwa placówkiPoradnie specjalistyczne realizujące Pakiet Onkologiczny
  Przychodnia Portowa – Poradnia audiologiczna i foniatryczna
  – Poradnia chirurgii ogólnej
  – Poradnia ginekologiczna
  – Poradnia dermatologiczna i wenerologiczna
  – Poradnia neurologiczna
  – Poradnia okulistyczna
  – Poradnia otolaryngologiczna
  – Poradnia urologiczna
  Szpital Kliniczny Nr 1 PUM – Poradnia chirurgii dla dzieci
  – Poradnia chirurgii ogólnej
  – Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
  – Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
  – Poradnia ginekologiczna
  – Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
  – Poradnia dermatologiczna i wenerologiczna
  – Poradnia endokrynologiczna
  – Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
  – Poradnia gastroenterologiczna
  – Poradnia hematologiczna
  – Poradnia neurochirurgiczna
  – Poradnia neurologiczna
  – Poradnia okulistyczna
  – Poradnia otolaryngologiczna
  – Poradnia onkologiczna i hematologiczna dla dzieci
  SPS ZOZ „Zdroje” – Poradnia chirurgii dla dzieci
  – Poradnia ginekologiczna
  – Poradnia endokrynologiczna
  – Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
  – Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
  – Poradnia nefrologiczna dla dzieci
  – Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
  – Poradnia neurologiczna dla dzieci
  – Poradnia okulistyczna
  – Poradnia otolaryngologiczna
  – Poradnia urologiczna
  109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ – Poradnia chirurgii ogólnej
  – Poradnia ginekologiczna
  – Poradnia dermatologiczna i wenerologiczna
  – Poradnia endokrynologiczna
  – Poradnia gastroenterologiczna
  – Poradnia gruźlicy i chorób płuc
  – Poradnia hematologiczna
  – Poradnia neurologiczna
  – Poradnia okulistyczna
  – Poradnia ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  – Poradnia otolaryngologiczna
  – Poradnia urologiczna
  Szpital Kliniczny PUM Nr 2 – Poradnia chirurgii ogólnej
  – Poradnia ginekologiczna
  – Poradnia endokrynologiczna
  – Poradnia nefrologiczna
  – Poradnia neurologiczna
  – Poradnia okulistyczna
  – Poradnia onkologiczna
  – Poradnia urologiczna
  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie – Poradnia chirurgii ogólnej
  – Poradnia dermatologiczna i wenerologiczna
  – Poradnia endokrynologiczna
  – Poradnia gastroenterologiczna
  – Poradnia gruźlicy i chorób płuc
  – Poradnia hepatologiczna
  – Poradnia nefrologiczna
  – Poradnia neurochirurgiczna
  – Poradnia neurologiczna
  – Poradnia okulistyczna
  – Poradnia onkologiczna
  – Poradnia ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  – Poradnia otolaryngologiczna
  – Poradnia urologiczna
  KMW Centrum Zdrowia – Poradnia chirurgii ogólnej
  – Poradnia ginekologiczna
  – Poradnia dermatologiczna i wenerologiczna
  – Poradnia gruźlicy i chorób płuc
  – Poradnia neurologiczna
  – Poradnia okulistyczna
  – Poradnia otolaryngologiczna
  – Poradnia urologiczna
  Centrum Medyczne Evomed – Poradnia chirurgii ogólnej
  – Poradnia ginekologiczna
  – Poradnia dermatologiczna i wenerologiczna
  – Poradnia neurologiczna
  – Poradnia okulistyczna
  – Poradnia otolaryngologiczna
  – Poradnia urologiczna
  NZOZ Elko-Med – Poradnia chirurgii ogólnej
  – Poradnia dermatologiczna i wenerologiczna
  Lancet – Poradnia chirurgii ogólnej
  SPZOZ Szkół Wyższych – Poradnia chirurgii ogólnej
  – Poradnia dermatologiczna i wenerologiczna
  – Poradnia gruźlicy i chorób płuc
  – Poradnia neurologiczna
  – Poradnia okulistyczna
  – Poradnia otolaryngologiczna
  WOMP Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki – Poradnia neurologiczna
  – Poradnia ginekologiczna
  – Poradnia onkologiczna
  – Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
  – Poradnia urologiczna
  SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Poradnia chirurgii ogólnej
  – Poradnia ginekologiczna
  – Poradnia dermatologiczna i wenerologiczna
  – Poradnia endokrynologiczna
  – Poradnia gastroenterologiczna
  – Poradnia neurologiczna
  – Poradnia ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  Zachodniopomorskie Centrum Onkologii – Poradnia chirurgii onkologicznej
  – Poradnia dermatologiczna i wenerologiczna
  – Poradnia ginekologiczna
  – Poradnia onkologiczna
  NZOZ Medical Care – Poradnia dermatologiczna i wenerologiczna
  – Poradnia endokrynologiczna
  – Poradnia gruźlicy i chorób płuc
  – Poradnia neurologiczna
  – Poradnia otolaryngologiczna
  Lux Med – Poradnia dermatologiczna i wenerologiczna
  – Poradnia ginekologiczna
  – Poradnia neurologiczna
  – Poradnia okulistyczna
  Astmamed – Poradnia gruźlicy i chorób płuc

  Szczecińskie oddziały szpitalne realizujące Pakiet Onkologiczny

  Nazwa placówkiOddziały szpitalne realizujące Pakiet Onkologiczny
  109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ – Oddział chirurgii ogólnej
  – Oddział chirurgii plastycznej
  – Oddział endokrynologii
  – Oddział hematologii
  – Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  – Oddział otolaryngologii
  – Oddział urologii
  SPSZOZ „Zdroje” – Oddział położnictwa i ginekologii
  – Oddział urologii
  Szpital Kliniczny Nr 1 PUM – Oddział chirurgii dziecięcej
  – Oddział chirurgii ogólnej i ręki
  – Oddział chirurgii onkologicznej
  – Oddział chirurgii szczękowo – twarzowej
  – Oddział endokrynologii
  – Oddział gastroenterologii
  – Oddział neurochirurgii
  – Oddział onkologii i hematologii dziecięcej
  – Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  – Oddział otolaryngologii
  Szpital Kliniczny Nr 2 PUM – Oddział okulistyki
  – Oddział urologii
  – Oddział ginekologii operacyjnej
  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony – Oddział chirurgii ogólnej
  – Oddział chorób wewnętrznych
  – Oddział endokrynologii
  – Oddział gastroenterologii
  – Oddział neurochirurgii
  – Oddział okulistyki
  – Oddział otolaryngologii
  – Oddział chirurgii klatki piersiowej
  – Oddział chirurgii płuc
  – Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  – Oddział urologii
  Zachodniopomorskie Centrum Onkologii – Oddział chirurgii onkologicznej
  – Oddział brachyterapii
  – Oddział onkologii klinicznej
  – Oddział radioterapii
  SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Oddział chirurgii ogólnej
  – Oddział neurochirurgii
  – Oddział okulistyki
  – Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  – Oddział ginekologii