Dr n. med. Andrzej Darczuk

Dr n. med. Andrzej Darczuk zajmuje się chorobami endokrynologicznymi. Przyjmuje w ZOZ Prawobrzeże Medyk przy ulicy Kostki Napierskiego 6c w Szczecinie.

Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Prawobrzeże-Medyk
Adres: Ul. Kostki-Napierskiego 6c,
70-783 Szczecin
Tel: 91 46 43 878