Dr n. med. Bogdan Juliusz Kowalik

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Adres: Ul. Zygmunta Berlinga 1a/2,
71-294 Szczecin