{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr n.med. Ewa Żuk", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/2018/03/dr-n-med-ewa-zuk-szczecin-300x200.jpg", "description": "Dr n. med. Ewa Żuk to doświadczona specjalistka z zakresu hematologii i chorób wewnętrznych.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Centrum Medyczne Sonomed", "streetAddress": "ul. Bandurskiego 98", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-685", "telephone" : "91 820 11 10", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/centrum-medyczne-sonomed-szczecin/"} } { "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr n.med. Ewa Żuk", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/2018/03/dr-n-med-ewa-zuk-szczecin-300x200.jpg", "description": "Dr n. med. Ewa Żuk to doświadczona specjalistka z zakresu hematologii i chorób wewnętrznych.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Twoja Przychodnia – Szczecińskie Centrum Medyczne", "streetAddress": "ul. Klemensa Janickiego 33", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-270", "telephone" : "91 433 29 19", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/twoja-przychodnia-szczecinskie-centrum-medyczne-szczecin/"} }

Dr n.med. Ewa Żuk

Centrum Medyczne Sonomed
Adres: Ul. Bandurskiego 98,
71-685 Szczecin
Tel: 91 820 11 10

Twoja Przychodnia – Szczecińskie Centrum Medyczne
Adres: ul. Klemensa Janickiego 33
71-270 Szczecin
Tel: 91 433 29 19

Dr n.med. Ewa Żuk – o lekarzu

Ewa Żuk hematolog Szczecin

Dr n. med. Ewa Żuk to doświadczona specjalistka z zakresu hematologii i chorób wewnętrznych.

Dr Żuk jest absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej. Dyplom specjalisty I stopnia chorób wewnętrznych uzyskała w 1991 roku, a następnie w 1997 ukończyła specjalizację II stopnia.

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie nadała jej stopień doktora nauk medycznych w 1996 roku na podstawie rozprawy zatytułowanej „Wybrane parametry funkcji płytek krwi u chorych z zespołem mieloproferacyjnym”.

W roku 2000 dr Żuk uzyskała tytuł specjalisty hematologii po egzaminie zdanym z wyróżnieniem w Warszawskim Instytucie Hematologii i Transfuzjologii.

Dr n. med. Ewa Żuk jest aktywnym członkiem Towarzystwa Internistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.