{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Lek. med. Grażyna Maria Durska", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/mikroformat-placeholder.jpg", "description": "Lek. med. Grażyna Maria Durska lekarz specjalista zajmujący się chorobami wewnętrznymi. Przyjmuje w Medicusie przy placu Zwycięstwa 1 w Szczecinie.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Medicus Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów", "streetAddress": "pl. Zwycięstwa 1", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "70-233", "telephone" : "91 434 73 06", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/medicus-szczecin/"} }

Lek. med. Grażyna Maria Durska

Lek. med. Grażyna Maria Durska lekarz specjalista zajmujący się chorobami wewnętrznymi. Przyjmuje w Medicusie przy placu Zwycięstwa 1 w Szczecinie.

Medicus Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów
Adres: Pl. Zwycięstwa 1,
70-233 Szczecin
Tel: 91 434 73 06