Lek. med. Grażyna Teresa Dudarenko

Medicus Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów
Adres: Pl. Zwycięstwa 1,
70-233 Szczecin
Tel: 91 434 73 06

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Adres: Ul. Konopnickiej 25,
71-151 Szczecin