Lek. med. Katarzyna Maria Broad

Lek. med. Katarzyna Maria Broad jest lekarzem internistą. Pacjentów przyjmuje w Szczecinie w NZOZ Przychodnie Medycyny Rodzinnej przy ulicy Szafera 16-18.

Przychodnia Medycyny Rodzinnej
Adres: ul. Szafera 16-18,
71-245 Szczecin
Tel: 91 439 15 10