Lek. med. Maryena Tarnowska-Matusiak

Astmamed
Adres: Al. Powstańców Wielkopolskich 66/68,
70-111 Szczecin
Tel: 91 489 55 03

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Adres: Ul. Metalowa 23 m.1,
70-744 Szczecin