Mgr Aleksandra Furmańska

BMK Zespół Opieki Zdrowotnej
Adres: Ul. Kolonistów 81/U1,
71-806 Szczecin
Tel: 732 94 22 22