{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/2018/03/prof-dr-hab-n-med-ewa-stachowska-szczecin-300x200.jpg", "description": "Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska to niezwykle doświadczona i ceniona na całym świecie specjalistka z zakresu dietetyki, żywienia człowieka, nutrigenomiki, nutrigenetyki i biochemii.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Centrum Medyczne Sonomed", "streetAddress": "ul. Bandurskiego 98", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-685", "telephone" : "91 820 11 10", "url":"http://www.sonomedszczecin.pl/"} } { "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/2018/03/prof-dr-hab-n-med-ewa-stachowska-szczecin-300x200.jpg", "description": "Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska to niezwykle doświadczona i ceniona na całym świecie specjalistka z zakresu dietetyki, żywienia człowieka, nutrigenomiki, nutrigenetyki i biochemii.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Dietetica", "streetAddress": "ul. Spółdzielcza 60", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "70-393", "telephone" : "781 202 020", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/dietetica-szczecin/"} }

Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska

Centrum Medyczne Sonomed
Adres: Ul. Bandurskiego 98,
71-685 Szczecin
Tel: 91 820 11 10

Dietetica
Adres: ul. Spółdzielcza 60,
70-393 Szczecin
Tel: 781 202 020

Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska – o lekarzu

Ewa Stachowska dietetyk Szczecin

Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska to niezwykle doświadczona i ceniona na całym świecie specjalistka z zakresu dietetyki, żywienia człowieka, nutrigenomiki, nutrigenetyki i biochemii.

W 1989 roku ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewiczka w Poznaniu, na kierunku”Biologia Molekularna”. W roku 1995 obroniła pracę doktorską na Pomorskiej Akademii Medycznej i uzyskała tytuł doktora habilitowanego. Następnie w roku 2000 ukończyła studia podyplomowe na kierunku Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, gdzie uzyskała tytuł specjalisty ds. żywienia człowieka.

Od 2007 roku profesor Stachowska kieruje Zakładem Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi na całym świecie. Jest autorką licznych prac naukowych poruszających problemy związane z żywieniem człowieka.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska jest również recenzentem w renomowanych czasopismach naukowych „European Journal of Nutrition”, „Nutrition”, „Lipids”

Za swoje wybitne osiągnięcia naukowe została wyróżniona Nagrodą Ministra Zdrowia.

Profesor Stachowska jest członkiem komisji Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, gdzie wspólnie z innymi uczestnikami tworzą nowe programy kształcenia dla studentów dietetyki.