Przykurcz Dupuytrena

Czym jest przykurcz Dupuytrena?

Przykurcz, zwany również chorobą Dupuytrena to przewlekła jednostka chorobowa, objawiająca się postępującym przykurczem palców. Posługując się językiem medycyny, choroba ta spowodowana jest włóknieniem rozcięgna dłoniowego. Dysfunkcja ta jest bardzo uciążliwa dla pacjentów, ponieważ z biegiem czasu uniemożliwia sprawne i swobodne operowanie dłonią.

Przykurcz Dupuytrena Szczecin

Warto zauważyć, że choroba ta występuje najczęściej u mężczyzn.

Przyczyny rozwoju przykurczu Dupuytrena

Obecnie możemy wyróżnić kilka różnych czynników przyczyniających się do rozwoju choroby Dupuytrena. Do najpopularniejszych z nich należą:

 • czynniki genetyczne
 • powtarzające się urazy w obrębie dłoni
 • cukrzyca
 • alkoholizm
 • zmiany chorobowe w splocie ramiennym
 • przebyte choroby nerwu łokciowego

Stadia rozwoju przykurczu Dupuytrena

Istnieje specjalna skala, na podstawie której lekarz jest w stanie określić stadia oraz stopień zaawansowania choroby.

Fazy tworzenia się zmian chorobowych w obrębie ręki

 • faza I (proliferacja) – dochodzi do powstawania pierwszych zmian rozcięgna
 • faza II (przerostowa) dochodzi do przerostu rozcięgna, stawy zaczynają się przykurczać, powstają drobne guzki
 • faza III (końcowa) – pacjent nie może swobodnie manewrować dłonią ze względu na uformowanie się bliznowców i utrwalenie przykurczu

Stadia zaawansowania choroby

 • stadium 1 – zmianami chorobowymi zajęte są głównie włókna podłużne rozcięgna. Występujący wówczas przykurcz w stawie śródręczno – paliczkowym wynosi max. 30 stopni. Stawy międzypaliczkowe nie są zajęte chorobowo
 • stadium 2 – przykurcz występuje zarówno w stawach sródręczno – paliczkowych jak i w międzypaliczkowych. Przykurcz wynosi maksymalnie 89 stopni
 • stadium 3 – w tym stadium przykurcz wynosi powyżej 90 stopni i obejmuje głębsze warstwy rozcięgna
 • stadium 4 – w czwartym stadium dochodzi do bliznowacenia więzadła wraz z rozcięgnem. Pojawia się również przerost w stawie międzypaliczkowym, co znacznie zmniejsza szanse na uzyskanie satysfakcjonujących efektów leczenia

Leczenie przykurczu Dupuytrena

W przypadku choroby Dupuytrena, stosowane jest głównie leczenie operacyjne. Dochodzi wówczas do usunięcia lub przecięcia zmian chorobowych, odpowiedzialnych za pojawianie się przykurczu palców. Po zabiegu pozostaje blizna.

Niechirurgiczne leczenie choroby Dupuytrena dostosowywane jest odpowiednio do potrzeb pacjenta. Często odbywa się farmakologicznie za pomocą leku Xiapex, którego zadaniem jest rozpuszczenie zabliźnionych więzadeł. Niestety metoda ta nie może być wykorzystana w każdym stadium rozwoju choroby.

Z jakim ryzykiem wiąże się zabieg?

Operacja przykurczu Dupuytrena wiąże się z możliwością wystąpienia takich powikłań jak:

 • uszkodzenie nerwów
 • infekcja i zakażenie
 • martwica
 • obrzęk
 • krwiaki
 • powstanie przerośniętej, bolesnej blizny