Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Szczecin
Źródło: Google Maps.
Adres
Al. Powstańców Wielkopolskich 72 A
70-111 Szczecin
Centrala telefoniczna: 91 466 10 00
Mail: spsk2[at]spsk2-szczecin.pl

Kliniki i oddziały

 • Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii – Pakiet onkologiczny
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt – Pakiet onkologiczny
 • Klinika Kardiochirurgii
 • Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym
 • Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
 • I Klinika Okulistyki – Pakiet onkologiczny
 • II Klinika Okulistyki – Pakiet onkologiczny
 • Klinika Patologii Noworodka
 • Klinika Położnictwa i Ginekologii
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej – Pakiet onkologiczny
 • Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej – Pakiet onkologiczny
 • Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć
 • Oddział Onkologii Klinicznej
 • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Zakład Radiologii Zabiegowej
 • Zakład Patomorfologii
 • Izba Przyjęć Chirurgiczna
 • Izba Przyjęć Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii
 • Izba Przyjęć Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
 • Izba Przyjęć Kliniki Okulistycznej
 • Izba Przyjęć Położniczo – Ginekologiczna

Poradnie
Poradnia Przyszpitalna:

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Chorób Naczyń
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Endokrynologii
 • Poradnia Medycyny Pracy
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Urologiczna

Poradnie okulistyczne:

 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Okulistyczna dla Wcześniaków
 • Poradnia Okulistyczna Dziecięca i Strabologiczna

Poradnie ginekologiczne:

 • Poradnia Badań Prenatalnych
 • Poradnia Genetyczna Chorób Nienowotworowych i Diagnostyki Prenatalnej
 • Poradnia Ginekologiczna
 • Poradnia Ginekologii Onkologicznej
 • Poradnia Patologii Ciąży i Chorób Kobiecych

Pozostałe

 • Poradnia Alergologiczna
 • Poradnia Kardiochirurgiczna
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Nefrologii
 • Poradnia Patologii Noworodka
 • Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków
 • Poradnia Genetyczna

Pracownie

 • Pracownia Mammografii
 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia USG
 • Pracownia Kolposkopowa
 • Centralna Pracownia Endoskopii
 • Pracownia Cytogenetyki