Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Szczecin
Źródło: Google Maps.
Adresy
ul. Arkońska 4
Szczecin 71-455
Centrala: 91 813 90 00
Fax: 91 813 90 09

ul. A. Sokołowskiego 11
Szczecin 70-891
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax: 91 462 04 94

Oddziały – Szpital Arkońska

 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Onkologii
 • Oddział Geriatrii i Przewlekle Chorych
 • Oddział Dziecięcy, Oddział Dziecięcy Obserwacyjno – Zakaźny
 • Oddział Dermatologii i Alergologii
 • Oddział Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych – Pakiet onkologiczny
 • Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych
 • Oddział Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii z Pododdziałem Endokrynologii
 • Oddział Otolaryngologii Dla Dorosłych i Dzieci – Pakiet onkologiczny
 • Oddział Reumatologii, Oddział Rehabilitacji, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
 • Oddział Neurologii, Oddział Udarowy
 • Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Zatruć
 • Oddział Kardiologii I Kardiologii Inwazyjnej, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 • Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej – Pakiet onkologiczny
 • Oddział Chirurgii Naczyniowej
 • Oddział Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacja Dializ
 • Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej – Pakiet onkologiczny
 • Oddział Okulistyki – Pakiet onkologiczny
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Oddział Neurochirurgii I Neurotraumatologii – Pakiet onkologiczny

Poradnie – Szpital Arkońska

 • Poradnia Alergologiczna
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Chorób Metabolicznych i Leczenia Otyłości
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna – Pakiet onkologiczny
 • Poradnia Geriatryczna
 • Poradnia Urologiczna – Pakiet onkologiczny
 • Poradnia Nefrologiczna – Pakiet onkologiczny
 • Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Dermatologiczna z Pracownią Dermatochirurgii – Pakiet onkologiczny
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków – Pakiet onkologiczny
 • Poradnia Chorób Zakaźnych i Chorób Tropikalnych
 • Poradnia Chorób Odzwierzęcych, Pasożytniczych i Profilaktyki Wścieklizny
 • Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych
 • Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci
 • Poradnia Chirurgiczna
 • Poradnia Okulistyczna – Pakiet onkologiczny
 • Poradnia Otolaryngologiczna – Pakiet onkologiczny
 • Poradnia Logopedyczna
 • Poradnia Kardiologiczna, Zaburzeń Rytmu I Kontroli Stymulatorów Serca
 • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
 • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
 • Poradnia Chirurgii Wątroby, Trzustki i Dróg Żółciowych
 • Poradnia Neurochirurgiczna
 • Poradnia Hepatologiczna Konsultacyjna
 • Poradnia Transplantologiczna Nefrologiczna
 • Poradnia Transplantologiczna Hepatologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Oddziały – Szpital Zdunowo

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc i Alergologii – Pakiet onkologiczny
 • Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii
 • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc I – Pakiet onkologiczny
 • Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej V – Pakiet onkologiczny
 • Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji PUM – Pakiet onkologiczny
 • Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej – Pakiet onkologiczny
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej VI
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego

Poradnie – Szpital Zdunowo

 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc – Pakiet onkologiczny
 • Poradnia Gastroenterologiczna – Pakiet onkologiczny
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej – Pakiet onkologiczny
 • Poradnia Transplantologiczna – Pakiet onkologiczny
 • Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej – Pakiet onkologiczny
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej – Pakiet onkologiczny
 • Poradnia Chorób Naczyń

Diagnostyka

 • Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej – Arkońska
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – Arkońska
 • Zakład Patomorfologii – Arkońska
 • Pracownie Diagnostyczne – Zdunowo