Czy implanty zębowe można wstawić u osoby z całkowitym brakiem uzębienia?