{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/2018/03/dr-hab-n-med-anna-wiechowska-kozlowska-szczecin-300x200.jpg", "description": "Dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska to ceniona specjalistka z zakresu gastroenterologii i chorób wewnętrznych.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Centrum Medyczne Sonomed", "streetAddress": "Bandurskiego 98", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-685", "telephone" : "91 820 11 10", "url":"http://www.sonomedszczecin.pl/anna-wiechowska-kozlowska/"} } { "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/2018/03/dr-hab-n-med-anna-wiechowska-kozlowska-szczecin-300x200.jpg", "description": "Dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska to ceniona specjalistka z zakresu gastroenterologii i chorób wewnętrznych.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji", "streetAddress": "ul. Jagiellońska 44", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "70-382 ", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/dr-hab-n-med-anna-wiechowska-kozlowska-szczecin/"}, "telephone": "91 43 29 511" }

Dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska

Centrum Medyczne Sonomed
Adres: Ul. Bandurskiego 98,
71-685 Szczecin
Tel: 91 820 11 10

SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii oraz Pododdziałem Gastroenterologii i Nowotworów Trzustki
Adres: ul. Jagiellońska 44
70-382 Szczecin

Dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska – o lekarzu

Anna Wiechowska Kozłowska gastroenterolog Szczecin, internista Szczecin

Dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska to ceniona specjalistka z zakresu gastroenterologii i chorób wewnętrznych. W 1991 roku została absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Kolejno w latach1995/98 uzyskała tytuł specjalisty I oraz II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych. Również w 1998 roku Anna Wiechowska-Kozłowska otrzymała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy doktorskiej zatytułowanej „Czy w aktualnym rozpoznawaniu raka trzustki występuje zjawisko opóźnionej diagnostyki?”.

Dr Kozłowska w 2004 roku uzyskała tytuł specjalisty gastroenterologii. Następnie w roku 2013 na podstawie cyklu prac „Ocena roli i miejsca endosonografii (EUS) w rozpoznawaniu i diagnostyce różnicowej cech nadciśnienia wrotnego” oraz obszernego dorobku naukowego składającego się z 25 prac naukowych, uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.

Dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska to przykład specjalisty stale podnoszącego swoje kwalifikacje i udoskonalającego umiejętności medyczne na międzynarodowych szkoleniach, stażach i konferencjach (UH Birmingham, Charite Berlin, Eppendorf Hamburg, AMC Amsterdam).

W swojej karierze Dr Kozłowska pomagała pacjentom w Klinice Gastroenterologii PAM w Szczecinie – najpierw jako stażysta, następnie asystent i adiunkt (1991 – 2007). W roku 2007 została kierownikiem pracowni Endoskopii Szpitala MSW w Szczecinie. W tej placówce do dnia dzisiejszego zajmuje się diagnostyką oraz kompleksowym leczeniem chorób układu pokarmowego z wykorzystaniem endosonografii (EUS). Swoich pacjentów przyjmuje również w szczecińskim Centrum Medycznym Sonomed.