Dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska

Centrum Medyczne Sonomed
Adres: Ul. Bandurskiego 98,
71-685 Szczecin
Tel: 91 820 11 10

SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii oraz Pododdziałem Gastroenterologii i Nowotworów Trzustki
Adres: ul. Jagiellońska 44
70-382 Szczecin

Dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska – o lekarzu

Anna Wiechowska Kozłowska gastroenterolog Szczecin, internista Szczecin

Dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska to ceniona specjalistka z zakresu gastroenterologii i chorób wewnętrznych. W 1991 roku została absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Kolejno w latach1995/98 uzyskała tytuł specjalisty I oraz II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych. Również w 1998 roku Anna Wiechowska-Kozłowska otrzymała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy doktorskiej zatytułowanej „Czy w aktualnym rozpoznawaniu raka trzustki występuje zjawisko opóźnionej diagnostyki?”.

Dr Kozłowska w 2004 roku uzyskała tytuł specjalisty gastroenterologii. Następnie w roku 2013 na podstawie cyklu prac „Ocena roli i miejsca endosonografii (EUS) w rozpoznawaniu i diagnostyce różnicowej cech nadciśnienia wrotnego” oraz obszernego dorobku naukowego składającego się z 25 prac naukowych, uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.

Dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska to przykład specjalisty stale podnoszącego swoje kwalifikacje i udoskonalającego umiejętności medyczne na międzynarodowych szkoleniach, stażach i konferencjach (UH Birmingham, Charite Berlin, Eppendorf Hamburg, AMC Amsterdam).

W swojej karierze Dr Kozłowska pomagała pacjentom w Klinice Gastroenterologii PAM w Szczecinie – najpierw jako stażysta, następnie asystent i adiunkt (1991 – 2007). W roku 2007 została kierownikiem pracowni Endoskopii Szpitala MSW w Szczecinie. W tej placówce do dnia dzisiejszego zajmuje się diagnostyką oraz kompleksowym leczeniem chorób układu pokarmowego z wykorzystaniem endosonografii (EUS). Swoich pacjentów przyjmuje również w szczecińskim Centrum Medycznym Sonomed.