SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczecin
Źródło: Google Maps.
Adres
ul. Jagiellońska 44
70-382 Szczecin

Przychodnia – rejestracja
Tel: 
91 43 29 507 w godz. 8.00-18.00
Tel: 91 43 29 575 w godz. 8.00-11.00
Tel: 91 42 22 768 w godz. 8.00-15.00

Izba przyjęć
Tel: 91 43 29 511

Rejestracja RTG, USG
Tel: 91 432 95 41 w godz. 8.00-14.30

Rejestracja endoskopia, kolonoskopia
Tel: 91 432 95 79 w godz. 8.00-14.30

Rejestracja tomografia, rezonans magnetyczny
Tel: 91 432 95 25 w godz. 9.00-17.00

Oddziały

 • Izba Przyjęć Szpitala
 • Oddział Okulistyki – Pakiet onkologiczny
 • Oddział Ginekologii – Pakiet onkologiczny
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Oddział Chirurgii z Poddodziałem Chirurgii Naczyniowej i Urazowo-Ortopedycznej – Pakiet onkologiczny
 • Oddział Chorób Wewnętrznych z Poddoddziałem Kardiologii oraz Pododdziałem Gastroentrologii i Endokrynologii
 • Oddział Neurochirurgii – Pakiet onkologiczny
 • Oddział Neurologii z Pododdziałami: Udarowym, Intensywnego Nadzoru Neurologicznego, Opieki Długoterminowej oraz Rehabilitacji Neurologicznej
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny
 • Oddział Ginekologii
 • Oddział Okulistyki
 • Blok Operacyjny z Salą Wybudzeń

Poradnie specjalistyczne

 • Medycyna Pracy
 • Medycyna rodzinna
 • Poradnia Stomatologiczna
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej –Pakiet Onkologiczny
 • Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
 • Poradnia Dermatologiczna – Pakiet onkologiczny
 • Poradnia Endokrynologiczna – Pakiet onkologiczny
 • Poradnia Gastroenterologiczna – Pakiet onkologiczny
 • Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Neurologiczna – Pakiet onkologiczny
 • Poradnia OkulisitycznaPakiet onkologiczny
 • Poradnia Otolaryngologiczna – Pakiet onkologiczny
 • Poradnia Urologiczna – Pakiet onkologiczny

Diagnostyka

 • Laboratorium
 • Pracownia Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej
 • Pracownia Naczyniowa
 • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
 • Pracownia USG
 • Pracownia EEG
 • Pracownia EKG oraz Pracownia spirometrii
 • Pracownia EMG