{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr hab. n. med. Ewa Wunsch", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/2018/03/dr-hab-n-med-ewa-wunsch-szczecin-300x200.jpg", "description": "Dr hab. n. med. Ewa Wunsch specjalizuje się w hepatologii – diagnostyce i leczeniu chorób wątroby.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Centrum Medyczne Sonomed", "streetAddress": "ul. Bandurskiego 98", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-685", "telephone" : "91 820 11 10", "url":"http://www.sonomedszczecin.pl/"} } { "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr hab. n. med. Ewa Wunsch", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/2018/03/dr-hab-n-med-ewa-wunsch-szczecin-300x200.jpg", "description": "Dr hab. n. med. Ewa Wunsch specjalizuje się w hepatologii – diagnostyce i leczeniu chorób wątroby.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Samodzielna Pracownia Medycyny Translacyjnej PUM", "streetAddress": "al. Powstańców Wlkp. 72", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "70-111", "telephone" : "91 466 1788", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/samodzielny-publiczny-szpital-kliniczny-nr-2-pum-szczecin/"} }

Dr hab. n. med. Ewa Wunsch

Centrum Medyczne Sonomed
Adres: Ul. Bandurskiego 98,
71-685 Szczecin
Tel: 91 820 11 10

Samodzielna Pracownia Medycyny Translacyjnej PUM
Adres: Al. Powstańców Wlkp. 72,
70-111 Szczecin
Tel: 91 466 1788

Dr hab. n. med. Ewa Wunsch – o lekarzu

Ewa Wunsch hepatolog Szczecin, internista Szczecin

Dr hab. n. med. Ewa Wunsch specjalizuje się w hepatologii – diagnostyce i leczeniu chorób wątroby.

Jest absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. W 2016 została specjalistą chorób wewnętrznych, a w 2017 uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Do 2013 roku dr hab. n. med. Ewa Wunsch pracowała na oddziale Hepatologii i Transplantacji Wątroby Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Następnie w latach 2013 – 2015 leczyła pacjentów Kliniki Gastroenterologii SPSK Nr 1 w Szczecinie. W latach 2016 – 2017 pracowała w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

Od 2011 roku dr Wunsch jest kierownikiem Samodzielnej Pracowni Medycyny Translacyjnej PUM w Szczecinie.

Do głównych zainteresowań dr hab. n. med. Ewy Wunsch należą powikłania po marskości wątroby oraz cholestatyczne choroby wątroby (PBC i PSC).

Dr hab. n. med. Ewa Wunsch jest współautorką wielu publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych książkach i czasopismach.

We współpracy z ośrodkami na całym świecie, brała udział w licznych projektach badawczych.

Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Chorobami Wątroby, zespołu naukowego International Primary Sclerosing Cholangitis Study Group oraz Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

Za swoje osiągnięcia naukowe dr hab. n. med. Ewa Wunsch została wyróżniona nagrodą naukową de Bares Award (najlepsza praca naukowa z dziedziny gastroenterologii i hepatologii 2013 – 2014).

Jest również finalistką plebiscytu „Polacy z Werwą” (2015) oraz finalistką Nagród Naukowych tygodnika „POLITYKA” z 2015 roku.