{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr Marta Wieczorek", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/mikroformat-placeholder.jpg", "description": "Dr Marta Wieczorek to specjalistka zajmująca się zagadnieniami radiologicznymi. Swoich pacjentów przyjmuje w Centrum Medycznym Sonomed w Szczecinie.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Centrum Medyczne Sonomed", "streetAddress": "ul. Bandurskiego 98", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-685", "telephone" : "91 820 11 10", "url":"http://www.sonomedszczecin.pl/"} }

Dr Marta Wieczorek

Dr Marta Wieczorek to specjalistka zajmująca się zagadnieniami radiologicznymi. Swoich pacjentów przyjmuje w Centrum Medycznym Sonomed w Szczecinie.

Centrum Medyczne Sonomed
Ul. Bandurskiego 98,
71-685 Szczecin
Tel: 91 820 11 10