Dr n. med. Barbara Garanty-Bogacka

Mediklinika
Adres: Ul. Mickiewicza 55,
70-385 Szczecin
Tel: 91 835 44 55

SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Adres: Ul. Jagiellońska 44,
70-382 Szczecin
Tel: 91 432 95 07

Kard Med
Adres: Ul. Łucznicza 70,
71-472 Szczecin
Tel: 91 455 31 12