{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr n. med. Benita Busz-Papież", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/2018/03/dr-n-med-benita-busz-papiez-szczecin-300x200.jpg", "description": "Dr n. med. Benita Busz – Papież to ceniona specjalistka z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Centrum Medyczne Sonomed", "streetAddress": "ul. Bandurskiego 98", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-685", "telephone" : "91 820 11 10", "url":"http://www.sonomedszczecin.pl/"} } { "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr n. med. Benita Busz-Papież", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/2018/03/dr-n-med-benita-busz-papiez-szczecin-300x200.jpg", "description": "Dr n. med. Benita Busz – Papież to ceniona specjalistka z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Oddział kardiologii i chorób wewnętrznych SPWSZ w Szczecinie", "streetAddress": "ul. Arkońska 4", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-455", "telephone" : "91 813 91 24", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/samodzielny-publiczny-wojewodzki-szpital-zespolony-szczecin/"} } { "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr n. med. Benita Busz-Papież", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/2018/03/dr-n-med-benita-busz-papiez-szczecin-300x200.jpg", "description": "Dr n. med. Benita Busz – Papież to ceniona specjalistka z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Poradnia kardiologiczna", "streetAddress": "ul. Starzyńskiego 2", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-742", "telephone" : "91 489 22 80", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/dr-n-med-benita-busz-papiez-szczecin/"} } { "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr n. med. Benita Busz-Papież", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/2018/03/dr-n-med-benita-busz-papiez-szczecin-300x200.jpg", "description": "Dr n. med. Benita Busz – Papież to ceniona specjalistka z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska", "streetAddress": "ul. Wikingów 1", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-798", "telephone" : "608 209 182" } }

Dr n. med. Benita Busz-Papież

Centrum Medyczne Sonomed
Adres: Ul. Bandurskiego 98,
71-685 Szczecin
Tel: 91 820 11 10

Oddział kardiologii i chorób wewnętrznych SPWSZ w Szczecinie
Adres: ul. Arkońska 4,
71-455 Szczecin
Tel: 91 813 91 24

Poradnia kardiologiczna
Adres: ul. Starzyńskiego 2,
71-742 Szczecin
Tel: 91 489 22 80

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Adres: ul. Wikingów 1,
71-798 Szczecin
Tel: 608 209 182

Dr n. med. Benita Busz-Papież – o lekarzu

Benita Busz-Papież kardiolog Szczecin

Dr n. med. Benita Busz – Papież to ceniona specjalistka z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych.

Jest absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej, którą ukończyła w 1992 roku. Specjalizację I stopnia z zakresu chorób wewnętrznych uzyskała w 1995 roku, natomiast II stopnia w roku 1998. Od 2004 roku jest specjalistą z zakresu kardiologii.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2013 roku na podstawie pracy „Wartość prognostyczna echokardiograficznego testu dobutaminowego z oceną rezerwy kurczliwości mięśnia sercowego u pacjentów leczonych terapią resynchronizującą”.

Dr n. med. Benita Busz – Papież odbyła liczne staże zawodowe w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie oraz na Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.