Dr n. med. Gabriela Jarczyńska-Borysewicz

Indywidualna Specjalityczna Praktyka Stomatologiczna
Adres: Ul. Kazimierza Wierzyńskiego 6,
70-786 Szczecin
Tel: 91 462 66 94