{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Lek. stom. Jerzy Szymczak", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/lek-stom-jerzy-szymczak.jpg", "description": "Lek. stom. Jerzy Szymczak to znany i ceniony szczeciński stomatolog, specjalizujący się w głównie w implantologii stomatologicznej.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "NZOZ Laser", "streetAddress": "Batalionów Chłopskich 49a", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "70-760", "telephone" : "91 333 98 89", "url":"https://nzoz-laser.pl/"}, "sameAs": [ "https://www.instagram.com/nzoz_laser/", "https://www.youtube.com/channel/UCtjiaKJ0MGqmz-WNX1a1ndw", "https://www.facebook.com/AOIS.Szczecin" ] }

Lek. stom. Jerzy Szymczak

Lek. stom. Jerzy Szymczak to specjalista z zakresu stomatologii oraz implantologii stomatologicznej. Pacjentów przyjmuje w klinice NZOZ Laser przy ul. Batalionów Chłopskich 49a w Szczecinie.

NZOZ Laser
Adres: ul. Batalionów Chłopskich 49a,
70-760 Szczecin
Tel: 91 333 98 89

Lek. stom. Jerzy Szymczak – o lekarzu

Lek. stom. Jerzy Szymczak Szczecin

Lek. stom. Jerzy Szymczak to znany i ceniony szczeciński stomatolog, specjalizujący się w głównie w implantologii stomatologicznej.

Doktor Szymczak świadczy usługi stomatologiczne od 1997 roku.

Od 2001 roku jest on Członkiem Komisji ds. lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. W roku 2013 został powołany na Członka Rady OIL w tymże mieście.

W tym samym roku dr Szymczak został wykładowcą PSI – Curriculum Implantologii, gdzie kształci przyszłych specjalistów z zakresu implantologii stomatologicznej.

Doktor Szymczak pracował również jako konsultant ds. Implantologii w londyńskiej klinice lekarsko – dentystycznej w latach 2011 – 2015.

Jako profesjonalista łączący wiedzę teoretyczną z wysokimi umiejętnościami praktycznymi, stale podnosi swoje kwalifikacje podczas różnego rodzaju kursów, sympozjów i szkoleń.

Lek. stom. Jerzy Szymczak jest aktywnym członkiem następujących stowarzyszeń:

  • ICOI (International Congress of Oral Implantologists)
  • DGOI (Deutsche Gesellschaft für Orale Implan­tologie)
  • OSIS (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chirurgii i Implantoprotetyki Stomatologicznej)
  • ICOI Europe (International Congress of Oral Implantologists Europe)

Lek. stom. Jerzy Szymczak Szczecin - stowarzyszenia