{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr n. med. Monika Sobczyk", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/2018/03/dr-n-med-monika-sobczyk-szczecin.jpg", "description": "Dr n. med. Monika Sobczyk to specjalistka zajmująca się zagadnieniami neurologicznymi. Pacjentów przyjmuje w Centrum Medycznym Sonomed w Szczecinie oraz w Centrum Medycznym Consilius w Stargardzie.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Centrum Medyczne Sonomed", "streetAddress": "ul. Bandurskiego 98", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-685", "telephone" : "91 820 11 10", "url":"http://www.sonomedszczecin.pl/"} } { "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr n. med. Monika Sobczyk", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/2018/03/dr-n-med-monika-sobczyk-szczecin.jpg", "description": "Dr n. med. Monika Sobczyk to specjalistka zajmująca się zagadnieniami neurologicznymi. Pacjentów przyjmuje w Centrum Medycznym Sonomed w Szczecinie oraz w Centrum Medycznym Consilius w Stargardzie.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Centrum Medyczne Consilius", "streetAddress": "ul. Staszica 9–15", "addressLocality": "Stargard", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "73-110", "telephone" : "91 577 55 66", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/centrum-medyczne-consilius-szczecin/"} }

Dr n. med. Monika Sobczyk

Dr n. med. Monika Sobczyk to specjalistka zajmująca się zagadnieniami neurologicznymi. Pacjentów przyjmuje w Centrum Medycznym Sonomed w Szczecinie oraz w Centrum Medycznym Consilius w Stargardzie.

Centrum Medyczne Sonomed
Adres: Ul. Bandurskiego 98,
71-685 Szczecin
Tel: 91 820 11 10

Centrum Medyczne Consilius
Adres: ul. Staszica 9–15,
73-110 Stargard
Tel: 91 577 55 66