{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr n. med. Sławomir Zacha ", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/2018/03/dr-n-med-slawomir-zacha-szczecin.jpg", "description": "Dr n. med. Sławomir Zacha to specjalista zajmujący się zagadnieniami ortopedycznymi. Pacjentów przyjmuje w Centrum Medycznym Sonomed, prywatnym gabinecie lekarskim oraz SPZOZ “Zdroje”.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Centrum Medyczne Sonomed", "streetAddress": "ul. Bandurskiego 98", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-685", "telephone" : "91 820 11 10", "url":"http://www.sonomedszczecin.pl"} } { "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr n. med. Sławomir Zacha ", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/2018/03/dr-n-med-slawomir-zacha-szczecin.jpg", "description": "Dr n. med. Sławomir Zacha to specjalista zajmujący się zagadnieniami ortopedycznymi. Pacjentów przyjmuje w Centrum Medycznym Sonomed, prywatnym gabinecie lekarskim oraz SPZOZ “Zdroje”.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Gabinet Ortopedyczny", "streetAddress": "ul. Walecznych 90/1", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "70-774", "telephone" : "", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/dr-n-med-slawomir-zacha-szczecin/"} } { "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr n. med. Sławomir Zacha ", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/2018/03/dr-n-med-slawomir-zacha-szczecin.jpg", "description": "Dr n. med. Sławomir Zacha to specjalista zajmujący się zagadnieniami ortopedycznymi. Pacjentów przyjmuje w Centrum Medycznym Sonomed, prywatnym gabinecie lekarskim oraz SPZOZ “Zdroje”.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "SPZOZ Zdroje", "streetAddress": "ul. Wojciecha 7", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "70-752", "telephone" : "91 880 60 00", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/spszoz-zdroje-szczecin/"} }

Dr n. med. Sławomir Zacha

Dr n. med. Sławomir Zacha to specjalista zajmujący się zagadnieniami ortopedycznymi. Pacjentów przyjmuje w Centrum Medycznym Sonomed, prywatnym gabinecie lekarskim oraz SPZOZ „Zdroje”.

Centrum Medyczne Sonomed
Adres: Ul. Bandurskiego 98,
71-685 Szczecin
Tel: 91 820 11 10

Gabinet Ortopedyczny
Adres: ul. Walecznych 90/1,
70-774 Szczecin

SPZOZ „Zdroje”
Adres: ul. Wojciecha 7,
70-752 Szczecin
Tel: 91 880 60 00