SPSZOZ „Zdroje”

SPSZOZ Zdroje Szczecin
Źródło: Google Maps.
Adresy

PORADNIE
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6008, 91 880 6086
SZPITAL
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
Sekretariat tel. 91 880 6200
fax tel. 91 880 6203

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 422-22-82, 91 423-10-49, 91 422-77-13

CENTRUM PSYCHIATRYCZNE
ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin
Tel: numery telefonów podane przy oddziałach na dole strony

OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
ul. M. Skłodowskiej – Curie 14,
71-332 Szczecin
Tel. 91 486 0425
Fax. 91 880 6198

SPSZOZ „Zdroje” – ul. Mączna 4

Izby przyjęć

 • Izba przyjęć ogólna
 • Izba przyjęć ginekologiczna
 • Izba przyjęć pediatryczna
 • Izba przyjęć psychiatryczna

Opieka nad matką i dzieckiem

 • Oddział położnictwa i ginekologii
 • Oddział noworodków, patologii i intensywnej terapii
 • Oddział  pediatrii, alergologii i pulmonologii
 • Oddział neurologii wieku rozwojowego i pediatrii
 • Oddział neurochirurgii dziecięcej
 • Klinika pediatrii, nefrologii dziecięcej, dializoterapii i leczenia ostrych zatruć
 • Klinika pediatrii, gastrologii i reumatologii dziecięcej
 • Oddział kardiologii dziecięcej
 • Oddział okulistyczny
 • Oddział rehabilitacji dziennej z poradnią
 • Oddział chirurgii dziecięcej, oparzeń i urologii
 • Oddział anestezjologi dla dzieci
 • Dzienny oddział otolaryngologiczny

Psychiatria

 • Oddział psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej
 • Oddział ogólnopsychiatryczny
 • Oddział ogólnopsychiatryczny z pododdziałem leczenia zaburzeń afektywnych
 • Oddział psychiatryczny rehabilitacyjny
 • Oddział opiekuńczo – leczniczy

Oddziały – szpital ogólny

 • Oddział intensywnej terapii i anestezjologi z pododdziałem intensywnej terapii i anestezjologii dla dzieci
 • Oddział urologiczny
 • Oddział neurochirurgii
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy
 • Poradnia hematologiczna

Poradnie – ul. Św. Wojciecha 7

 • Zespół specjalistycznych poradni dla kobiet
 • Zespół poradni okulistycznych
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci i urazowo – ortopedyczna – Pakiet onkologiczny
 • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci i młodzieży
 • Poradnia medycyny sportu

Centrum Psychiatryczne – ul. Żołnierska 55

 • Poradnia zdrowia psychicznego – tel. 91 434 41 38, 91 880 60 92
 • Poradnia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych – tel. 91 433 00 82
 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – tel. 91 433 04 30
 • Oddział terapii uzależnienia od alkoholu – tel. 91 487 14 20, 91 487 27 95
 • Oddział dzienny leczenia nerwic – tel. 91 880 60 74
 • Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny – tel. 91 880 60 73

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – ul. M. Skłodowskiej – Curie 14

 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia logopedyczna