Lek. med. Alicja Depczyńska

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Adres: Ul. Mierzyńska 12,
72-006 Szczecin Mierzyn
Tel: 91 433 61 35