{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Lek. med. Anna Maria Wolak-Łanucha", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/mikroformat-placeholder.jpg", "description": "Lek. med. Anna Maria Wolak-Łanucha specjalizuje się w zagadnieniach anestezjologii. Swoich pacjentów przyjmuje w pywatnym gabinecie przy ulicy Maciejowickiej 7/8 w Szczecinie.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska", "streetAddress": "ul. Maciejowicka 7/8", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "70-786" } }

Lek. med. Anna Maria Wolak-Łanucha

Lek. med. Anna Maria Wolak-Łanucha specjalizuje się w zagadnieniach anestezjologii. Swoich pacjentów przyjmuje w pywatnym gabinecie przy ulicy Maciejowickiej 7/8 w Szczecinie.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Adres: ul. Maciejowicka 7/8,
70-786 Szczecin