Lek. med. Danuta Henryka Rogowska

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Adres: Ul. Zawadzkiego 154/10,
71-246 Szczecin