{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Lek. med. Dariusz Manowiec", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/mikroformat-placeholder.jpg", "description": "Lek. med. Dariusz Manowiec jest lekarzem chirurgiem. Swoich pacjentów przyjmuje w Centrum Medycznym Dom Lekarski przy alei Piastów 30 oraz w Szpitalu MSWiA przy ulicy Jagiellońskiej 44 w Szczecinie.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Dom Lekarski Centrum Medyczne", "streetAddress": "Al. Piastów 30", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-064", "telephone" : "91 469 22 82", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/dom-lekarski-centrum-medyczne-szczecin/"} } { "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Lek. med. Dariusz Manowiec", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/mikroformat-placeholder.jpg", "description": "Lek. med. Dariusz Manowiec jest lekarzem chirurgiem. Swoich pacjentów przyjmuje w Centrum Medycznym Dom Lekarski przy alei Piastów 30 oraz w Szpitalu MSWiA przy ulicy Jagiellońskiej 44 w Szczecinie.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji", "streetAddress": "ul. Jagiellońska 44", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "70-382", "telephone" : "91 432 95 07", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/spzoz-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-administracji-szczecin/"} }

Lek. med. Dariusz Manowiec

Lek. med. Dariusz Manowiec jest lekarzem chirurgiem. Swoich pacjentów przyjmuje w Centrum Medycznym Dom Lekarski przy alei Piastów 30 oraz w Szpitalu MSWiA przy ulicy Jagiellońskiej 44 w Szczecinie.

Dom Lekarski Centrum Medyczne
Adres: Al. Piastów 30,
71-064 Szczecin
Tel: 91 469 22 82

SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Adres: Ul. Jagiellońska 44,
70-382 Szczecin
Tel: 91 432 95 07