{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Lek. med. Halina Roczeń-Fortuna", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/mikroformat-placeholder.jpg", "description": "Lek. med. Halina Roczeń-Fortuna lekarz specjalista zajmujący się chorobami wewnętrznymi. Przyjmuje w Przychodni Alergologia przy ulicy Jagielońskiej 67a w Szczecinie.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Alergologia", "streetAddress": "ul. Jagiellońska 67a/3", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "70-382", "telephone" : "91 488 00 12"} }

Lek. med. Halina Roczeń-Fortuna

Lek. med. Halina Roczeń-Fortuna lekarz specjalista zajmujący się chorobami wewnętrznymi. Przyjmuje w Przychodni Alergologia przy ulicy Jagielońskiej 67a w Szczecinie.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Alergologia
Adres: Ul. Jagiellońska 67a/3,
70-382 Szczecin
Tel: 91 488 00 12