{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Lek. med. Krzysztof Kowalski", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/mikroformat-placeholder.jpg", "description": "Lek. med. Krzysztof Kowalski jest lekarzem anestezjologiem zajmującym się przygotowywaniem do operacji chirurgicznych . Swoich pacjentów przyjmuje w Szczecinie przy ulicy Mickiewicza 87/1.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska", "streetAddress": "ul. Mickiewicza 87/1", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-307" } }

Lek. med. Krzysztof Kowalski

Lek. med. Krzysztof Kowalski jest lekarzem anestezjologiem zajmującym się przygotowywaniem do operacji chirurgicznych . Swoich pacjentów przyjmuje w Szczecinie przy ulicy Mickiewicza 87/1.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Adres: ul. Mickiewicza 87/1,
71-307 Szczecin