{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Lek. med. Krzysztof Pałys", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/mikroformat-placeholder.jpg", "description": "Lek. med. Krzysztof Pałys – anestezjolog. Przyjmuje w gabinecie prywatnym w Szczecinie przy ulicy Oliwkowej 6.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska", "streetAddress": "ul. Oliwkowa 6/4", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-683", "telephone" : "91 455 78 44"} }

Lek. med. Krzysztof Pałys

Lek. med. Krzysztof Pałysanestezjolog. Przyjmuje w gabinecie prywatnym w Szczecinie przy ulicy Oliwkowej 6.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Ul. Oliwkowa 6/4,
71-683 Szczecin
Tel: 91 455 78 44