{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Lek. med. Magdalena Adamska", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/mikroformat-placeholder.jpg", "description": "Lek. med. Magdalena Adamska to lekarz o specjalności alergologia. Swoich pacjentów przyjmuje w Spółdzielni Pracy Lekarzy “Medicus” przy pl. Zwycięstwa 1 oraz NZOZ Alergologia przy ulicy Jagiellońskiej 67 w Szczecinie.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Medicus Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów", "streetAddress": "pl. Zwycięstwa 1", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "70-233", "telephone" : "91 434 73 06", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/medicus-szczecin/"} } { "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Lek. med. Magdalena Adamska", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/mikroformat-placeholder.jpg", "description": "Lek. med. Magdalena Adamska to lekarz o specjalności alergologia. Swoich pacjentów przyjmuje w Spółdzielni Pracy Lekarzy “Medicus” przy pl. Zwycięstwa 1 oraz NZOZ Alergologia przy ulicy Jagiellońskiej 67 w Szczecinie.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Alergologia", "streetAddress": "pl. Zwycięstwa 1", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "70-382", "telephone" : "91 488 00 12"} }

Lek. med. Magdalena Adamska

Lek. med. Magdalena Adamska to lekarz o specjalności alergologia. Swoich pacjentów przyjmuje w Spółdzielni Pracy Lekarzy „Medicus” przy pl. Zwycięstwa 1 oraz NZOZ Alergologia przy ulicy Jagiellońskiej 67 w Szczecinie.

Medicus Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów
Adres: Pl. Zwycięstwa 1,
70-233 Szczecin
Tel: 91 434 73 06

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Alergologia
Adres: Ul. Jagiellońska 67a/3,
70-382 Szczecin
Tel: 91 488 00 12