Lek. med. Rościsław Wysocki

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Ul. Nieduża 10 M. 4,
71-531 Szczecin
tel: 91 455 34 81