{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr n. med. Anna Kabacińska", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/mikroformat-placeholder.jpg", "description": "Dr n. med. Anna Kabacińska jest lekarzem audiologiem. Swoich pacjentów przyjmuje w prywatnym gabinecie przy ulicy Axentowicza 7 oraz Poradni Laryngologicznej przy ulicy Niedziałkowskiego 19 w Szczecinie.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Poradnia laryngologiczna – Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu im. Marii Góralówny", "streetAddress": "ul. Niedziałkowskiego 19/1", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-410", "telephone" : "91 423 36 09" } } { "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Dr n. med. Anna Kabacińska", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/mikroformat-placeholder.jpg", "description": "Dr n. med. Anna Kabacińska jest lekarzem audiologiem. Swoich pacjentów przyjmuje w prywatnym gabinecie przy ulicy Axentowicza 7 oraz Poradni Laryngologicznej przy ulicy Niedziałkowskiego 19 w Szczecinie.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska", "streetAddress": "ul. Axentowicza 7", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-692", "telephone" : "693 165 992" } }

Dr n. med. Anna Kabacińska

Dr n. med. Anna Kabacińska jest lekarzem audiologiem. Swoich pacjentów przyjmuje w prywatnym gabinecie przy ulicy Axentowicza 7 oraz Poradni Laryngologicznej przy ulicy Niedziałkowskiego 19 w Szczecinie.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Ul. Axentowicza 7,
71-692 Szczecin
Tel: 693 165 992

Poradnia laryngologiczna – Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu im. Marii Góralówny
ul. Niedziałkowskiego 19/1,
71-410 Szczecin
Tel: 91 423 36 09