{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Lek. med. Małgorzata Kapuścińska-Kniaź", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/mikroformat-placeholder.jpg", "description": "Lek. med. Małgorzata Kapuścińska-Kniaź (audiolog). Przyjmuje w Szczecinie w Centrum Medycznym LUX MED przy ulicy Niepodległości 44 i Odzieżowej 12A oraz w Przychodni Portowej przy ulicy Energetyków 2.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Centrum Medyczne Grupa LUX MED", "streetAddress": "al. Niepodległości 44", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "70-404", "telephone" : "91 835 44 58", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/centrum-medyczne-lux-med-szczecin/"} } { "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Lek. med. Małgorzata Kapuścińska-Kniaź", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/mikroformat-placeholder.jpg", "description": "Lek. med. Małgorzata Kapuścińska-Kniaź (audiolog). Przyjmuje w Szczecinie w Centrum Medycznym LUX MED przy ulicy Niepodległości 44 i Odzieżowej 12A oraz w Przychodni Portowej przy ulicy Energetyków 2.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Przychodnia Portowa", "streetAddress": "ul. Energetyków 2", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "70-656", "telephone" : "91 441 21 00", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/przychodnia-portowa-szczecin/"} } { "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Lek. med. Małgorzata Kapuścińska-Kniaź", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/mikroformat-placeholder.jpg", "description": "Lek. med. Małgorzata Kapuścińska-Kniaź (audiolog). Przyjmuje w Szczecinie w Centrum Medycznym LUX MED przy ulicy Niepodległości 44 i Odzieżowej 12A oraz w Przychodni Portowej przy ulicy Energetyków 2.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Centrum Medyczne LUX MED", "streetAddress": "ul. Odzieżowa 12A", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-502", "telephone" : "91 835 43 91", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/centrum-medyczne-lux-med-szczecin/"} }

Lek. med. Małgorzata Kapuścińska-Kniaź

Lek. med. Małgorzata Kapuścińska-Kniaź (audiolog). Przyjmuje w Szczecinie w Centrum Medycznym LUX MED przy ulicy Niepodległości 44 i Odzieżowej 12A oraz w Przychodni Portowej przy ulicy Energetyków 2.

Przychodnia Portowa
Ul. Energetyków 2,
70-656 Szczecin
Tel: 91 441 21 00