{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Physician", "name": "Lek. med. Beata Agnieszka Rzewuska", "image": "https://zdrowieszczecin.pl/wp-content/uploads/mikroformat-placeholder.jpg", "description": "Lek. med. Beata Agnieszka Rzewuska to lekarz anestezjolog. Pacjentów przyjmuje w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie.", "priceRange": "PLN", "address": {"@type" : "PostalAddress", "name": "Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego", "streetAddress": "ul. Unii Lubelskiej 1", "addressLocality": "Szczecin", "addressRegion": "Zachodniopomorskie", "postalCode": "71-252", "telephone" : "91 425 33 78", "url":"https://zdrowieszczecin.pl/samodzielny-publiczny-szpital-kliniczny-nr-1-pum-szczecin/"} }

Lek. med. Beata Agnieszka Rzewuska

Lek. med. Beata Agnieszka Rzewuska to lekarz anestezjolog. Pacjentów przyjmuje w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego
Adres: Ul. Unii Lubelskiej 1,
71-252 Szczecin
Tel: 91 425 33 78